Förmågan att kunna underkasta sig hård och målmedveten träning är en förutsättning för att bli riktigt bra. Inget nytt i det - men det finns forskarrön som menar att talang i sammanhanget är av underordnad betydelse.
Foto: Bildbyrån

Största talangen är att träna

Att bli en bra spelare har inget med talang att göra.
  Det handlar bara om träning.
    – Vi som jobbar med fotbollsutbildning kan behöva ifrågasättas av forskarna ibland, säger Stefan Lundin, sportchef SEF.


Proutbildning i Göteborg tidigare i maj och Per Rylander, doktorand i kost- och idrottskunskap, inledde dag ett av tre med att lägga fram forskningsrön som fick många i församlingen att höja på ögonbrynen.

  – Att bli en bra spelare har ingenting med talang att göra, det handlar bara om träning. Allt är möjligt att påverka genom träning, utom sin längd, säger Per Rylander och hänvisar till forskningsrön.

 Det finns en mer eller mindre accepterad tro på den så kallade ”10-årsregeln” som säger att för att bli expert inom ett område krävs ett minimum av 10 års (10 000 timmar) träning.
Per Rylander hänvisade till en studie av Ericsson, Krampe och Tesch-Römer som påvisade sambandet mellan graden av expertis och mängden träning.

  Han introducerade termen ”deliberate practise” – eller optimerat lärande.
– Det är designade träningar för att förbättra speciella kvaliteter hos en spelare.
Rylander beskriver övningen som något nödvändigt ont.
– Det finns ingen glädje i deliberate practice, men den är nödvändig för att nå målet. Den kräver dessutom total uppmärksamhet och belöningen är inte omedelbar.

  Så här går det till:
– Identifiera vad som ska bli bättre hos spelaren, till exempel att nicka eller skjuta volley. Uppgiften får inte vara för lätt eller för svår, ge omedelbar feedback och repetera, säger Rylander. Och det är mycket viktigt att spelaren är väldigt motiverad.

Per Rylander pekade också på viktiga miljöfaktorer i samband med prestationsutveckling. Tränare, föräldrar, kulturella faktorer och även mognadsfaktor hos spelaren räknas in.
– För att hitta talangerna behöver man titta i spelarens miljö, säger Rylander. Jag tycker tränaren ska använda talangidentifikation för att välja in spelare i laget, inte ut.

 Han nämner ett antal viktiga punkter:
  1) Långtidsfokus.
– Vilket fokus har föreningen, att vinna serien i år eller tränar man för ett mer långsiktigt mål, säger Rylander.

  2) Träningsförberedelse.
- Med det menas tydlighet och struktur, men också att möjliggöra träning, matchning och återhämtning med god kvalitet.

  3) Kommunikation.
- Det är viktig att tränaren och spelaren kan prata med varandra både i formella och informella sammanhang.

  4) Förstå din spelare.
- Tränaren behöver skaffa sig en helhetsbild av den aktive, inte bara en bild av spelaren.

  5) Nätverk.
- Bygg upp ett när av kompetens personal som psykologer, kostexperter, sjukvård, kort sagt se till att det finns tillgång till professionella människor.

  6) Balans.
- Krav och mål är bra, men det är oerhört viktigt att skapa en god mix av utmaningar och stöd.

  7) Trygghet.
- Här visar forskning att förutom den själklara stöttningen från föräldrar så är även spelarens möjlighet till självbestämmande viktig. Liksom att undvika för tidig specialisering.

blog comments powered by Disqus
Ligacupen 2016

Tabell och resultat i Ligacupen,
U 19 år.
Ligacupen 2016

Tabell och resultat i Ligacupen,
U 17 år.
Ligacupen 2016

Tabell och resultat i Ligacupen,
U 16 år.
Svenska Spel F19

Spelschema och resultat i Svenska Spel F19
Certifieringsläget - just nu

Certifieringsläget - just nu

En svensk modell för att kvalitetssäkra spelar- och ledarutveckling i klubbarna.
Instagram

Tipselit på Instagram

Tipselitvärlden är full av fotbollsartister, det vet ni. Vi har upptäckt att det finns många fotokonstnärer också. De är grymma på att inspirera, roa och dela sidor av sina fotbollsliv som engagerar på ett skönt sätt.
Nyhetsbrev