Tipselit akademi 2016

Det är 2015 års verksamhet som redovisas. Ett föreningsbesök genomfördes under perioden december 2015 till februari 2016. SEF:s föreningsutvecklare Thomas Lyth, Thomas Westerberg, Hans Lindbom, Lars Jacobsson och Patrik Caro besökte klubbarna och klubbarnas ansvarige för ungdomsakademi eller motsvarande.

Syftet med certifieringen är att

- kvalitetssäkra klubbarnas arbete med spelarutveckling i åldern 8-19 år
- identifiera klubbarnas egna utvecklingsområden
- stödja och i dialog medverka till klubbarnas eget utvecklingsarbete
- skapa en stimulerande manual för de deltagande föreningarna
- skapa tydlighet gentemot styrelse, sponsorer, spelare, föräldrar, andra klubbar, kommun etc.
- underlätta för föreningen att identifiera sin roll inom den svenska fotbollen
- framhålla spelarutveckling och ledarutveckling som de viktigaste faktorerna
- höja kvaliteten på spelarutvecklingen i ett internationellt perspektiv

Certifieringen ska vara ett levande dokument och ständigt utstå ifrågasättande och utvärdering. Ändringar i certifieringsmodellen skall först analyseras och beslutas i akademichefsgruppen

Verksamhetsområden

Modellen innehåller följande åtta områden och som värderas i form av poäng:

Verksamhetsområden Antal frågor Max poäng
A. Föreningens mål med ungdomsverksamheten 8 till 19 år 5 150 
B. Spelarutveckling                      13 250
C. Tränar- och ledarorganisation   14 250 
D. Tränings- och matchfaciliteter 3 110
E. Föreningens skolsamverkan från 8 till 19 år   
3 80 
F. Föreningens samarbete med andra föreningar från 8 till 19 år
2 80 
G. Rekrytering av spelare och ledare 
4 80
H. Sportsliga resultat av ungdomsverksamheten
   
Totalt A-H   1000


Områdena A-G kan ge maximalt 1 000 poäng. H har inget poängtak utan är avhängigt av hur många av de spelare som tillhört föreningen i åldrarna 12-19 som debuterat i elitsammanhang. 

Föreningen ska ha minst 500 poäng på A-H för att bli certifierad som SEF Akademi

Antal uppnådda poäng ger följande nivåindelning i form av stjärnor:

Beteckning Poäng Nivå
SEF Akademi 500 poäng eller mer 
SEF Akademi  750 poäng eller mer 
SEF Akademi  1 000 poäng eller mer 
SEF Akademi  1 500 poäng eller mer 
SEF Akademi  2 000 poäng eller mer 

 

Frågor och funderingar?
Kontakta Stefan Lundin, stefan.lundin@svenskelitfotboll.seLogga in

Användarnamn:
 
Lösenord:


Ligacupen 2016

Tabell och resultat i Ligacupen,
U 19 år.
Ligacupen 2016

Tabell och resultat i Ligacupen,
U 17 år.
Ligacupen 2016

Tabell och resultat i Ligacupen,
U 16 år.
Svenska Spel F19

Spelschema och resultat i Svenska Spel F19
Certifieringsläget - just nu

Certifieringsläget - just nu

En svensk modell för att kvalitetssäkra spelar- och ledarutveckling i klubbarna.
Instagram

Tipselit på Instagram

Tipselitvärlden är full av fotbollsartister, det vet ni. Vi har upptäckt att det finns många fotokonstnärer också. De är grymma på att inspirera, roa och dela sidor av sina fotbollsliv som engagerar på ett skönt sätt.
Nyhetsbrev