Datum för besöket: 18 december 2015

Representant SEF: Thomas Lyth

Representant Gefle IF: Hasse Berggren, projektansvarig, Marcus Bengtsson.

Det är 2015 års verksamhet som redovisas. 
Ett föreningsbesök genomfördes av SEF:s föreningsutvecklare Thomas Lyth som besökte klubbarna och klubbarnas ansvarige för ungdomsakademi eller motsvarande.


Helhetsresultat, totalt:

(1105 poäng)


Klicka på någon av de nedanstående frågorna för att se klubbens svar.


150/150 p
Vid certifieringsbesöket ska föreningen kunna presentera hur A1-A4 har förankrats hos spelare, ledare, föräldrar och övriga berörda.

Föreningen har:


A1. En skriftligt formulerad vision och målsättning/ar för fotbollsverksamheten 8-19 år, där målbeskrivningen även innehåller ett konkret, tidsbestämt och mätbart resultat av ungdomsverksamheten.

Finns och används

Kommentar:
A2. En skriftligt formulerad grundläggande strategi och metod för att föreningen ska nå vision och mål enligt A1 ovan. Den ska bland annat innehålla föreningens spelidé och hur den används i de olika åldrarna.

Finns och används

Kommentar:
A3. En skriftligt formulerad social värdegrund för verksamheten 8-19 år.

Finns och används

Kommentar:
A4. En skriftligt formulerad vision och målsättning/ar för seniorverksamheten, där målbeskrivningen även innehåller ett konkret, tidsbestämt och mätbart resultat av ungdomsverksamheten i seniorverksamheten.

Finns och används

Kommentar:
A5. Poäng ges för spelare som debuterat i seriespel under föregående år i föreningens A-lag och som varit i föreningen under minst ett år i åldern 15-19 år enligt följande.

Tre spelare eller fler

Kommentar:

250/250 p
Vid certifieringsbesöket ska föreningen kunna presentera hur B1-B13 har förankrats hos spelare, ledare, föräldrar och övriga berörda.
Beskrivningarna i utbildningsplanen ska vara inriktad inte bara på vad träningen ska innehålla, utan även när och hur.
Gällande tränarens utbildning ges poäng då tränaren avslutat utbildning, endast påbörjad utbildning ger ej poäng.

Träningsverksamhet

(maximalt 140 poäng)

Föreningen har:


B1. En utbildningsplan som ska innehålla en utförlig beskrivning hur den tekniska träningen har genomförts under föregående år i de olika åldrarna.
Ansvarig för innehållet ska vara en tränare utbildad på minst steg 3/advanced nivå. (max 25 p)

Finns och används

Namn på ansvarig: Thomas Andersson, Steg 4/UEFA Pro/UEFA Youth Elite (25 p)
Kommentar:

B2. En utbildningsplan som ska innehålla en utförlig beskrivning hur inlärning av spelförståelse och speluppfattning har genomförts under föregående år i de olika åldrarna. Ansvarig för innehållet ska vara en tränare utbildad på minst steg 3/advanced nivå (max 25 p)

Finns och används

Namn på ansvarig: Thomas Andersson, Steg 4/UEFA Pro/UEFA Youth Elite (25 p)
Kommentar:

B3. En utbildningsplan som ska innehålla en utförlig beskrivning hur den fysiska träningen har genomförts under föregående år i de olika åldrarna. Ansvarig för innehållet ska vara föreningens fysansvarige tränare. Ansvarig ska ha den utbildning som krävs för uppdraget. (max 15 p)

Finns och används

Namn på ansvarig: Johan Holmström,
Kommentar:

B4. En utbildningsplan som ska innehålla en utförlig beskrivning hur målvaktsträningen har genomförts under föregående år i de olika åldrarna. Ansvarig för innehållet ska vara föreningens ansvarige för målvaktsträning. Ansvarig ska ha den utbildning som krävs för uppdraget. (max 15 p)

Finns och används

Namn på ansvarig: Urban Oscarsson, Målvaktsträning Avancerad/A (15 p)
Kommentar:

B5. En utbildningsplan som ska innehålla en utförlig beskrivning hur det idrottspsykologiska/sociala/ mentala arbetet samt mall för och hur utvecklingssamtal har genomförts under föregående år i de olika åldrarna. (max 15 p)

Finns och används

Namn på ansvarig: Marcus Bengtsson, Youth Elite
Kommentar:

B6. En utförlig beskrivning av det genomförda arbetet med medicinska stödet, rehabträning osv under föregående år. (max 15 p)

Finns och används

Namn på ansvarig: Daniel Almqvist
Kommentar:

B7. En utbildningsplan som ska innehålla en utförlig beskrivning av antalet spelare per tränare vid respektive träningar för de olika åldrarna samt antal träningstimmar per träningsgrupp genomförda under föregående år. (max 15 p)


Finns och används

Namn på ansvarig: Hasse Berggren
Kommentar:

B8. En utbildningsplan som ska innehålla en utförlig beskrivning av hur föreningen arbetat med spelare som flyttas mellan de olika träningsgrupperna inklusive mellan ungdom och senior (under föregående år). (max 15 p)
Finns och används

Namn på ansvarig: Hasse Berggren
Kommentar:

Tävlingsverksamhet

(maximalt 110 poäng)

B9. En utbildningsplan som ska innehålla en utförlig beskrivning av föreningens policy för hur matchning av spelare genomförts under föregående år. (max 15p)

Finns och används

Namn på ansvarig: Hasse Berggren
Kommentar:

B10. Föreningen använder sig av gemensamt formulär som beskriver antal matchminuter per spelare och år i åldern 15-19 år. (max 20 p)

Finns och används

Namn på ansvarig: Hasse Berggren
Kommentar:

B11. Föreningen deltog under föregående år i de nationella serierna på ungdomsnivå (max 45 p)


Folksam U-21/Reservlag (15 p)
U-19 Elit (15 p)
U-17 Elit (15 p)


Kommentar:

B12. En skriftligt formulerad beskrivning på föreningens policy gällande internationella turneringar. (max 15 p)

Finns och används

Namn på ansvarig: Hasse Berggren
Kommentar:

B13. Föreningen har en utförlig åldersrelaterad beskrivning av övrig information/utbildning som föreningen erbjudit spelare från 15 år under föregående år. (max 15 p)

Kost och hälsa, Medicin, dopning, skador, rehab eller annat liknande ämne (5 p)
Kommunikation, media, sociala medier eller annat liknande ämne (5 p)
Ekonomi, juridik, avtal, försäkringar, agentverksamhet eller annat liknande ämne (5 p)


Namn på ansvarig: Hasse Berggren
Kommentar:

143/250 p
Tolkning av begreppet arbetstid: Tränare som har annan huvudarbetsgivare kan ha max 50% arbetstid i föreningen. Tränare som har föreningen som huvudarbetsgivare kan ha alla nivåer, dvs -25%, 26-50%, 51-75% och 76-100% i arbetstid. OBS! En person kan ha max 100 % arbetstid.
Tränare som har del av sin tjänst på grundskolan eller gymnasiet med träning av egna föreningens och andra föreningars spelare kan räknas in i underlaget för den totala arbetstiden.
Föreningen har personer i följande funktioner:

C1. En ansvarig person för föreningens ungdomsakademi 8-19 år. (max 27 p)


Arbetstid som projektansvarig i % av en heltidsanställning (40 tim): 51-75 %
Namn och högsta fotbollsutbildning: Hasse Berggren, Steg 3 (4 p)
Antal år som Akademi-ansvarig: 5-6 år
Kommentar:

C2. Sportslig koordinator för lagen 8-15 år. Koordinatorns roll är att kvalitetssäkra att tränare följer föreningens uttalade föreningsidé i samverkan med ansvarig person för föreningens ungdoms-akademi. (max 27 p)


Arbetstid som koordinator i % av en heltidsanställning (40 tim) oavsett anställningsgrad i föreningen: 76- %
Namn och högsta fotbollsutbildning: Anders Berg, Steg 3 (4 p)
Tränarerfarenhet: 7 eller fler
Kommentar:

C3. Huvudansvarig tränare (Tipselittränare Junior) för föreningens lag i U-19 Allsvenskan eller div I (max 26 p)


Arbetstid i % av en heltidsanställning (40 tim): 26-50 %
Namn och högsta fotbollsutbildning: Jonas Andersson, UEFA Pro/UEFA Youth Elite (7 p)
Tränarerfarenhet: 7 eller fler
Deltagit vid inspirationsdag Stockholm 18 augusti/Jönköping 19 augusti: Ja
Deltagit vid lokal fortbildningsträff hösten 2015: Ja
Kommentar:

C4. Huvudansvarig tränare (Tipselittränare pojk) för föreningens lag i U-17 Allsvenskan eller div I (max 26 p)


Arbetstid som tränare för pojkallsvenska laget i % av en heltidsanställning (40 tim) oavsett anställningsgrad i föreningen: 76- %
Namn och högsta fotbollsutbildning: Marcus Bengtsson, UEFA Pro/UEFA Youth Elite (7 p)
Tränarerfarenhet: 7 eller fler
Deltagit vid inspirationsdag Stockholm 18 augusti/Jönköping 19 augusti: Nej
Deltagit vid lokal fortbildningsträff hösten 2015: Nej
Kommentar:

C5. Huvudansvarig tränare för föreningens 16 års trupp (max 16 p)


Arbetstid som tränare för 16 års trupp i % av en heltidsanställning (40 tim) oavsett anställningsgrad i föreningen: 51-75 %
Namn och högsta fotbollsutbildning: Anders Källström, UEFA B/Bas 2 (3 p)
Tränarerfarenhet: 7 eller fler
Deltagit vid inspirationsdag Stockholm 18 augusti/Jönköping 19 augusti: Nej
Deltagit vid lokal fortbildningsträff hösten 2015: Nej
Kommentar:

C6. Huvudansvarig tränare för föreningens 15 års trupp. (max 16 p)


Arbetstid som tränare för 15 års trupp i % av en heltidsanställning (40 tim) oavsett anställningsgrad i föreningen: 26-50 %
Namn och högsta fotbollsutbildning: Gustav Larsson, Steg 2/U3 (2 p)
Tränarerfarenhet: 5-6 år
Kommentar:

C7. Huvudansvarig tränare för föreningens 14 års trupp (max 16 p)


Arbetstid som tränare för 14 års trupp i % av en heltidsanställning (40 tim) oavsett anställningsgrad i föreningen: 26-50 %
Namn och högsta fotbollsutbildning: Claes Wallgren, UEFAB/Bas 2 (3 p)
Tränarerfarenhet: 5-6 år
Kommentar:

C8. Huvudansvarig tränare för föreningens 13 års trupp (max 16 p)


Arbetstid som tränare för 13 års trupp i % av en heltidsanställning (40 tim) oavsett anställningsgrad i föreningen:-25 %
Namn och högsta fotbollsutbildning: Anders Berg, Steg 3 (4 p)
Tränarerfarenhet: 7 eller fler
Kommentar:

C9. Huvudansvarig tränare för föreningens 12 års trupp (max 16 p)


Arbetstid som tränare för 12 års trupp i % av en heltidsanställning (40 tim) oavsett anställningsgrad i föreningen: 26-50 %
Namn och högsta fotbollsutbildning: Johan Björk, C/Bas 1 (1 p)
Tränarerfarenhet: 7 eller fler
Kommentar:

C10. Huvudansvarig tränare för föreningens 11 års trupp (max 16 p)


Arbetstid som tränare för 11 års trupp i % av en heltidsanställning (40 tim) oavsett anställningsgrad i föreningen: -25 %
Namn och högsta fotbollsutbildning: Thomas Ahlström, Steg 2/U3 (2 p)
Tränarerfarenhet: 7 eller fler
Kommentar:

C11. Huvudansvarig tränare för föreningens 10 års trupp (max 16 p)


Arbetstid som tränare för 10 års trupp i % av en heltidsanställning (40 tim) oavsett anställningsgrad i föreningen:-25 %
Namn och högsta fotbollsutbildning: Daniel Andersson, C/Bas 1 (1 p)
Tränarerfarenhet: 3-4 år
Kommentar:

C12. Huvudansvarig tränare för föreningens 9 års trupp (max 16 p)


Arbetstid som tränare för 9 års trupp i % av en heltidsanställning (40 tim) oavsett anställningsgrad i föreningen: -25 %
Namn och högsta fotbollsutbildning: Shere Shabo, C/Bas 1 (1 p)
Tränarerfarenhet: 1-2 år
Kommentar:

C13. Huvudansvarig tränare för föreningens 8 års trupp (max 16 p)


Arbetstid i % av en heltidsanställning (40 tim): -25 %
Namn och högsta fotbollsutbildning: Marco Bäcker, C/Bas 1 (1 p)
Tränarerfarenhet: 3-4 år
Kommentar:

103/110 p

Föreningen skall ha:


D1. Föreningen har tillgång till fotbollsplaner för fotbollsträning så att verksamheten kan bedrivas enligt punkt A, B och C ovan, såväl sommartid som vintertid. (max 64 p)

Finns och används

Kommentar:
D2. Föreningen har tillgång till lokal för rehabträning för spelare från 15 år året runt.

Finns och används

Kommentar:
D3. Föreningen har tillgång till matcharena för lagen i junior- och pojkallsvenskan som uppfyller ett antal krav

Finns och används

Kommentar:
D4. Föreningen har tillgång till lokaler där övrig klubbverksamhet inklusive teoripass med spelare, sammankomster och utbildningar kan bedrivas enligt punkt A, B och C ovan och detta finns utförligt dokumenterat

Finns och används

Kommentar:

80/80 p

Föreningen skall ha:


E1. Föreningen har en utförlig skriftligt formulerad beskrivning av
- syftet med föreningens skolsamverkan med grund- och gymnasieskola samt
- föreningens syn på och stöd för spelarnas genomförande och avslutande av grundskola och gymnasium

Finns och används

Kommentar:
E2. Grundskolan
Föreningen har ett skriftligt avtal med en av SvFF certifierad grundskola för fotbollsträning på skoltid (max 30 poäng)

Finns och används

Kommentar:
E3. Gymnasieskolan (NIU)
Föreningen har ett skriftligt avtal med en av SvFF/RF certifierad elitfotbollsgymnasieskola (NIU) för fotbollsträning på skoltid (max 30 poäng)

Finns och används

Kommentar:

80/80 p

Föreningen skall ha:


F1. Föreningen har en utförlig skriftligt formulerad beskrivning för hur ni som elitförening för kunskap vidare om spelarutveckling till icke-elitföreningar i närområdet.

Finns och används

Kommentar:
F2. Föreningens genomförande av minst 6 årliga utbildningar för andra föreningar där målgruppen är spelare, tränare, ledare eller styrelse, varav en ska vara riktad mot målvaktsträning. (max 60 p). Utbildningen ska innehålla praktik och/eller teori.
Poäng ges enligt följande: 12 utbildningstillfällen x 5 poäng. Inga poäng ges på F1 om man inte har minst 30 poäng på F2

Föregående års utbildningar (plats/tid/vilka/syfte):

Genomförd
Genomförd
Genomförd
Genomförd
Genomförd
Genomförd
Genomförd
Genomförd
Genomförd
Genomförd
Genomförd
Genomförd

Kommentar:

55/80 p

Föreningen skall ha:


G1. Föreningen har en tydlig skriftligt formulerad strategi om hur spelare upp till 19 år rekryteras till föreningen, vid vilken ålder rekryteringen sker samt om och i så fall vilka geografiska begränsningar som finns vid rekrytering i olika åldrar. (max 15 p)

Finns och används

Kommentar:
G2. Föreningen har en utsedd rekryteringsansvarig för spelare upp till 19 år med en skriftlig arbetsbeskrivning. (max 25 p)

Namn: Hasse Berggren

Arbetstid som rekryteringsansvarig i % av en heltidsanställning (40 tim) oavsett anställningsgrad: 26-50 %

Kommentar:
G3. Föreningen har en tydlig skriftligt formulerad strategi om hur tränare/ledare rekryteras till föreningen och vilka krav som ställs på dessa i form av t.ex. utbildningsnivå, tidigare erfarenhet som ledare och ev. spelarmeriter. Föreningen har också en dokumenterad idé och modell för hur ledare ska skolas in i föreningens arbetssätt. (max 15 p)

Finns och används

Kommentar:
G4. Föreningen har en utsedd rekryteringsansvarig för tränare och ledare för lag upp till 19 år med en skriftlig arbetsbeskrivning samt en utförlig beskrivning av det befintliga arbetet med fortbildning och utvecklingsplan för tränare i föreningen. Ansvarig för innehållet är ansvarig person för föreningens ungdomsakademi. (max 25 p)

Namn: Dan Andersson

Arbetstid som rekryteringsansvarig i % av en heltidsanställning (40 tim) oavsett anställningsgrad i föreningen: 51-100 %

Genomförda och dokumenterade utvecklingssamtal med huvudansvariga tränare i de olika åldersgrupperna.

Finns ej

Kommentar:

244 p
H1. Redovisa de spelare från er Akademi som debuterat och därmed officiellt registrerats för en match i Superettan/Allsvenskan/svenskt eller utländskt U-21 landslag/svenskt eller utländskt A-landslag.
Räkna den registrerade debut som ger flest poäng enligt uppställningen nedan i ”Redovisning av Elitspelare”.
Ta med den poäng varje år som spelaren är aktiv inom elitfotbollen oavsett vilken förening som spelaren representerat respektive år.
Spelaren måste vara aktiv på elitnivå under det år certifieringen avser för att räknas.

Spelarens poäng räknas således enbart under de år spelaren registreras för minst en match i lägst Superettan eller motsvarande internationella nivå.

Poängen multipliceras sedan med det antal år spelaren varit registrerad för er förening och tillhört Föreningens Akademi i åldrarna 12-19 år.
Spelaren ska ha tillhört och tränat med akademiverksamheten under minst ett år för att föreningen ska anses ha påverkat spelarens utveckling till elitspelare för att erhålla poäng.

Inga poäng delas ut för spelare som rekryteras direkt tillföreningens A-lag/trupp även om spelaren är under 19 år.

På detta område finns ingen maxpoäng utan är helt beroende av antal elitspelare som föreningen fostrat.
NamnMatchtypAntal årPoäng
Eric LarssonAllsvenskan540
Emil BellanderAllsvenskan432
Anders WikströmAllsvenskan18
Erik OlssonAllsvenskan432
Christoffer AspgrenAllsvenskan432
Tshutschu TshakasuaAllsvenskan540
Jacob HjelteAllsvenskan540
Marcus HanssonOfficiell U21-landskamp (FIFA/UEFA)220
Som administratör kan du när som helst logga in och uppdatera din klubbs uppgifter.

Logga in

Användarnamn:
 
Lösenord:
Ligacupen 2016

Tabell och resultat i Ligacupen,
U 19 år.
Ligacupen 2016

Tabell och resultat i Ligacupen,
U 17 år.
Ligacupen 2016

Tabell och resultat i Ligacupen,
U 16 år.
Svenska Spel F19

Spelschema och resultat i Svenska Spel F19
Certifieringsläget - just nu

Certifieringsläget - just nu

En svensk modell för att kvalitetssäkra spelar- och ledarutveckling i klubbarna.
Instagram

Tipselit på Instagram

Tipselitvärlden är full av fotbollsartister, det vet ni. Vi har upptäckt att det finns många fotokonstnärer också. De är grymma på att inspirera, roa och dela sidor av sina fotbollsliv som engagerar på ett skönt sätt.
Nyhetsbrev