Certifiering

Datum för möte: 19 december 2017.

Representant SEF: Thomas Lyth.

Representant klubben: Mikael Sörnäs.

Det är 2017 års verksamhet som redovisas. Ett besök genomfördes av SEF:s föreningsutvecklare Thomas Lyth som besökte föreningen och dess ansvarige för ungdomsakademi eller motsvarande.

Totalt antal poäng, totalt: 4248
A Föreningens mål med ungdomsverksamheten: 150 av 150 möjliga poäng

Vid certifieringsbesöket ska föreningen kunna presentera hur A1-A4 har förankrats hos spelare, ledare, föräldrar och övriga berörda.

A1. En skriftligt formulerad vision och målsättning/ar för fotbollsverksamheten 8-19 år, där målbeskrivningen även innehåller ett konkret, tidsbestämt och mätbart resultat av ungdomsverksamheten.
Finns och används

A2. En skriftligt formulerad grundläggande strategi och metod för att föreningen ska nå vision och mål enligt A1 ovan. Den ska bland annat innehålla föreningens spelidé och hur den används i de olika åldrarna.
Finns och används

A3. En skriftligt formulerad social värdegrund för verksamheten 8-19 år.
Finns och används

A4. En skriftligt formulerad vision och målsättning/ar för seniorverksamheten, där målbeskrivningen även innehåller ett konkret, tidsbestämt och mätbart resultat av ungdomsverksamheten i seniorverksamheten.
Finns och används

A5. Poäng ges för spelare som debuterat i seriespel under föregående år i föreningens A-lag och som varit i föreningen under minst ett år i åldern 15-19 år enligt följande.
Antal spelare: Tre spelare eller fler

B Spelarutveckling: 250 av 250 möjliga poäng
Vid certifieringsbesöket ska föreningen kunna presentera hur B1-B13 har förankrats hos spelare, ledare, föräldrar och övriga berörda.
Beskrivningarna i utbildningsplanen ska vara inriktad inte bara på vad träningen ska innehålla, utan även när och hur.
Gällande tränarens utbildning ges poäng då tränaren avslutat utbildning, endast påbörjad utbildning ger ej poäng.
B1. En utbildningsplan som ska innehålla en utförlig beskrivning hur den tekniska träningen har genomförts under föregående år i de olika åldrarna.
Ansvarig för innehållet ska vara en tränare utbildad på minst steg 3/advanced nivå. (max 25 p)
Finns och används
Namn på ansvarig: Dali Savic
Utbildningsnivå: Steg 4/UEFA Pro/UEFA Youth Elite

B2. En utbildningsplan som ska innehålla en utförlig beskrivning hur inlärning av spelförståelse och speluppfattning har genomförts under föregående år i de olika åldrarna. Ansvarig för innehållet ska vara en tränare utbildad på minst steg 3/advanced nivå (max 25 p)
Finns och används
Namn på ansvarig: Dali Savic
Utbildningsnivå: Steg 4/UEFA Pro/UEFA Youth Elite

B3. En utbildningsplan som ska innehålla en utförlig beskrivning hur den fysiska träningen har genomförts under föregående år i de olika åldrarna. Ansvarig för innehållet ska vara föreningens fysansvarige tränare. Ansvarig ska ha den utbildning som krävs för uppdraget. (max 15 p)
Finns och används
Namn på ansvarig: Palmar Hreinsson

B4. En utbildningsplan som ska innehålla en utförlig beskrivning hur målvaktsträningen har genomförts under föregående år i de olika åldrarna. Ansvarig för innehållet ska vara föreningens ansvarige för målvaktsträning. Ansvarig ska ha den utbildning som krävs för uppdraget. (max 15 p)
Finns och används
Namn på ansvarig: Christian Tiritiello
Utbildningsnivå: Målvaktsträning Advanced

B5. En utbildningsplan som ska innehålla en utförlig beskrivning hur det idrottspsykologiska/sociala/ mentala arbetet samt mall för och hur utvecklingssamtal har genomförts under föregående år i de olika åldrarna. (max 15 p)
Finns och används
Namn på ansvarig: Andreas Engelmark

B6. En utförlig beskrivning av det genomförda arbetet med medicinska stödet, rehabträning osv under föregående år. (max 15 p)
Finns och används
Namn på ansvarig: Peinat Abidi

B7. En utbildningsplan som ska innehålla en utförlig beskrivning av antalet spelare per tränare vid respektive träningar för de olika åldrarna samt antal träningstimmar per träningsgrupp genomförda under föregående år. (max 15 p)
Finns och används
Namn på ansvarig: Andreas Engelmark

B8. En utbildningsplan som ska innehålla en utförlig beskrivning av hur föreningen arbetat med spelare som flyttas mellan de olika träningsgrupperna inklusive mellan ungdom och senior (under föregående år). (max 15 p)

Tävlingsverksamhet

(maximalt 110 poäng)
Finns och används
Namn på ansvarig: Andreas Engelmark

B9. En utbildningsplan som ska innehålla en utförlig beskrivning av föreningens policy för hur matchning av spelare genomförts under föregående år. (max 15p)
Finns och används
Namn på ansvarig: Andreas Engelmark

B10. Föreningen använder sig av gemensamt formulär som beskriver antal matchminuter per spelare och år i åldern 15-19 år. (max 20 p)
Finns och används
Namn på ansvarig: Andreas Engelmark

B11. Föreningen deltog under föregående år i de nationella serierna på ungdomsnivå (max 45 p)
Deltagande i serier:
Folksam U-21/Reservlag
U-19 Elit
U-17 Elit

B12. En skriftligt formulerad beskrivning på föreningens policy gällande internationella turneringar. (max 15 p)
Finns och används
Namn på ansvarig: Andreas Engelmark

B13. Föreningen har en utförlig åldersrelaterad beskrivning av övrig information/utbildning som föreningen erbjudit spelare från 15 år under föregående år. (max 15 p)

Kost och hälsa, Medicin, dopning, skador, rehab eller annat liknande ämne (5 p)
Kommunikation, media, sociala medier eller annat liknande ämne (5 p)
Ekonomi, juridik, avtal, försäkringar, agentverksamhet eller annat liknande ämne (5 p)
Namn på ansvarig: Andreas Engelmark
Utbildningsnivåer:
Kost
Kommunikation
Ekonomi

C Tränar- och ledarorganisation: 191 av 250 möjliga poäng
Tolkning av begreppet arbetstid: Tränare som har annan huvudarbetsgivare kan ha max 50% arbetstid i föreningen. Tränare som har föreningen som huvudarbetsgivare kan ha alla nivåer, dvs -25%, 26-50%, 51-75% och 76-100% i arbetstid. OBS! En person kan ha max 100 % arbetstid.
Tränare som har del av sin tjänst på grundskolan eller gymnasiet med träning av egna föreningens och andra föreningars spelare kan räknas in i underlaget för den totala arbetstiden.
Föreningen har personer i följande funktioner:
C1. En ansvarig person för föreningens ungdomsakademi 8-19 år. (max 27 p)
Namn på ansvarig: Andreas Engelmark
Utbildningsnivå: UEFA A/Advanced
Antal år som ansvarig: 1-2 år
Arbetstid: 76-100%

C2. Sportslig koordinator för lagen 8-15 år. Koordinatorns roll är att kvalitetssäkra att tränare följer föreningens uttalade föreningsidé i samverkan med ansvarig person för föreningens ungdoms-akademi. (max 27 p)
Namn på ansvarig: David Eklund
Utbildningsnivå: UEFA A/Advanced
Tränarerfarenhet: 7 eller fler år
Arbetstid: 76-100%
Delsumma: 25

C3. Huvudansvarig tränare (Tipselittränare Junior) för föreningens lag i U-19 Allsvenskan eller div I (max 26 p)
Namn på ansvarig: Dali Savic
Utbildningsnivå: UEFA Pro/UEFA Youth Elite
Tränarerfarenhet: 7 eller fler år
Arbetstid: 76-100%
Delsumma: 26

C4. Huvudansvarig tränare (Tipselittränare pojk) för föreningens lag i U-17 Allsvenskan eller div I (max 26 p)
Namn på ansvarig: Roger Palmgren
Utbildningsnivå: UEFA Pro/UEFA Youth Elite
Tränarerfarenhet: 7 eller fler år
Arbetstid: 76-100%
Delsumma: 26

C5. Huvudansvarig tränare för föreningens 16 års trupp (max 16 p)
Namn på ansvarig: Jacob Kellgren
Utbildningsnivå: UEFA A/Advanced
Tränarerfarenhet: 7 eller fler år
Arbetstid: 26-50%
Delsumma: 11

C6.
Huvudansvarig tränare för föreningens 15 års trupp (max 16 p)
Delsumma: 8
Namn på ansvarig: Max Whitman
Utbildningsnivå: UEFA B/Bas2
Tränarerfarenhet: 5-6 år
Arbetstid: 26-50%

C7. Huvudansvarig tränare för föreningens 14 års trupp (max 16 p)
Delsumma: 13
Namn på ansvarig: Mikael Bounanotte
Utbildningsnivå: UEFA A/Advanced
Tränarerfarenhet: 7 eller fler år
Arbetstid: 51-75%

C8. Huvudansvarig tränare för föreningens 13 års trupp (max 16 p)
Delsumma: 14
Namn på ansvarig: Kristoffer Junegard
Utbildningsnivå: UEFA A/Advanced
Tränarerfarenhet: 7 eller fler år
Arbetstid: 76-100%

C9. Huvudansvarig tränare för föreningens 12 års trupp (max 16 p)
Delsumma: 9
Namn på ansvarig: Olof Mellberg
Utbildningsnivå: UEFA A/Advanced
Tränarerfarenhet: 3-4 år
Arbetstid: 26-50%

C10. Huvudansvarig tränare för föreningens 11 års trupp (max 16 p)
Delsumma: 11
Namn på ansvarig: Peter Kisfaludy
Utbildningsnivå: Steg2/U3
Tränarerfarenhet: 7 eller fler år
Arbetstid: 76-100%

C11. Huvudansvarig tränare för föreningens 10 års trupp (max 16 p)
Delsumma: 12
Namn på ansvarig: Edvard Ervard Ståhlberg
Utbildningsnivå: UEFA B/Bas2
Tränarerfarenhet: 7 eller fler år
Arbetstid: 76-100%

C12. Huvudansvarig tränare för föreningens 9 års trupp (max 16 p)
Delsumma: 9
Namn på ansvarig: Martin Boman
Utbildningsnivå: UEFA B/Bas2
Tränarerfarenhet: 7 eller fler år
Arbetstid: 26-50%

C13. Huvudansvarig tränare för föreningens 8 års trupp (max 16 p)
Delsumma: 7
Namn på ansvarig: Victor Sjöberg
Utbildningsnivå: C/Bas1
Tränarerfarenhet: 7 eller fler år
Arbetstid: 26-50%

D Planer och lokaler: 106 av 110 möjliga poäng
D1. Föreningen har tillgång till fotbollsplaner för fotbollsträning så att verksamheten kan bedrivas enligt punkt A, B och C ovan, såväl sommartid som vintertid. (max 64 p)
Antal poäng: 60

D2. Föreningen har tillgång till lokal för rehabträning för spelare från 15 år året runt.
Finns och används

D3. Föreningen har tillgång till matcharena för lagen i junior- och pojkallsvenskan som uppfyller ett antal krav

D4. Föreningen har tillgång till lokaler där övrig klubbverksamhet inklusive teoripass med spelare, sammankomster och utbildningar kan bedrivas enligt punkt A, B och C ovan och detta finns utförligt dokumenterat
Finns och används

E Föreningens skolsamverkan: 80 av 80 möjliga poäng
E1. Föreningen har en utförlig skriftligt formulerad beskrivning av
– syftet med föreningens skolsamverkan med grund- och gymnasieskola samt
– föreningens syn på och stöd för spelarnas genomförande och avslutande av grundskola och gymnasium
Finns och används

E2. Grundskolan
Föreningen har ett skriftligt avtal med en av SvFF certifierad grundskola för fotbollsträning på skoltid (max 30 poäng)
Finns och används
Antal poäng: 30

E3. Gymnasieskolan (NIU)
Föreningen har ett skriftligt avtal med en av SvFF/RF certifierad elitfotbollsgymnasieskola (NIU) för fotbollsträning på skoltid (max 30 poäng)
Finns och används
Antal poäng: 30

F Föreningens samarbete med andra föreningar: 80 av 80 möjliga poäng
F1. Föreningen har en utförlig skriftligt formulerad beskrivning för hur ni som elitförening för kunskap vidare om spelarutveckling till icke-elitföreningar i närområdet.
Finns och används

F2. Föreningens genomförande av minst 6 årliga utbildningar för andra föreningar där målgruppen är spelare, tränare, ledare eller styrelse, varav en ska vara riktad mot målvaktsträning. (max 60 p). Utbildningen ska innehålla praktik och/eller teori.
Poäng ges enligt följande: 12 utbildningstillfällen x 5 poäng. Inga poäng ges på F1 om man inte har minst 30 poäng på F2 Föregående års utbildningar (plats/tid/vilka/syfte):
Antal poäng: 60

G Rekrytering av spelare och ledare: 75 av 80 möjliga poäng
G1. Föreningen har en tydlig skriftligt formulerad strategi om hur spelare upp till 19 år rekryteras till föreningen, vid vilken ålder rekryteringen sker samt om och i så fall vilka geografiska begränsningar som finns vid rekrytering i olika åldrar. (max 15 p)
Finns och används

G2. Föreningen har en utsedd rekryteringsansvarig för spelare upp till 19 år med en skriftlig arbetsbeskrivning. (max 25 p)
Namn på ansvarig: Tommy Söderström
Arbetstid: 76-100%

G3. Föreningen har en tydlig skriftligt formulerad strategi om hur tränare/ledare rekryteras till föreningen och vilka krav som ställs på dessa i form av t.ex. utbildningsnivå, tidigare erfarenhet som ledare och ev. spelarmeriter. Föreningen har också en dokumenterad idé och modell för hur ledare ska skolas in i föreningens arbetssätt. (max 15 p)
Finns och används

G4. Föreningen har en utsedd rekryteringsansvarig för tränare och ledare för lag upp till 19 år med en skriftlig arbetsbeskrivning samt en utförlig beskrivning av det befintliga arbetet med fortbildning och utvecklingsplan för tränare i föreningen. Ansvarig för innehållet är ansvarig person för föreningens ungdomsakademi. (max 25 p)
Namn på ansvarig: Roger Palmgren
Arbetstid som rekryteringsansvarig i % av en heltidsanställning (40 tim) oavsett anställningsgrad i föreningen: -50%

Totalt antal poäng A-G: 932 poäng
H Sportsliga resultat av ungdomsverksamheten: 3316 poäng
H1. Redovisa de spelare från er Akademi som debuterat och därmed officiellt registrerats för en match i Superettan/Allsvenskan/svenskt eller utländskt U-21 landslag/svenskt eller utländskt A-landslag.
Räkna den registrerade debut som ger flest poäng enligt uppställningen nedan i ”Redovisning av Elitspelare”.
Ta med den poäng varje år som spelaren är aktiv inom elitfotbollen oavsett vilken förening som spelaren representerat respektive år.
Spelaren måste vara aktiv på elitnivå under det år certifieringen avser för att räknas. Spelarens poäng räknas således enbart under de år spelaren registreras för minst en match i lägst Superettan eller motsvarande internationella nivå. Poängen multipliceras sedan med det antal år spelaren varit registrerad för er förening och tillhört Föreningens Akademi i åldrarna 12-19 år.
Spelaren ska ha tillhört och tränat med akademiverksamheten under minst ett år för att föreningen ska anses ha påverkat spelarens utveckling till elitspelare för att erhålla poäng. Inga poäng delas ut för spelare som rekryteras direkt tillföreningens A-lag/trupp även om spelaren är under 19 år. På detta område finns ingen maxpoäng utan är helt beroende av antal elitspelare som föreningen fostrat.
Efternamn Förnamn Antal år Matchtyp Poäng
Albornoz Mauricio 8 Officiell U21-landskamp (övriga) 72
Albornoz Miiko 8 Officiell A-landskamp (FIFA/UEFA) 144
Almebäck Michael 8 Officiell A-landskamp (övriga) 96
Asoro Joel 5 Officiell U21-landskamp (FIFA/UEFA) 50
Augustinsson Ludwig 8 Officiell A-landskamp (FIFA/UEFA) 144
Augustinsson Jonathan 8 Allsvenskan 64
Bahoui Nabil 7 Officiell A-landskamp (FIFA/UEFA) 126
Beijmo Felix 7 Allsvenskan 56
Bergström Emil 3 Officiell A-landskamp (övriga) 36
Bisse Kevin 2 Allsvenskan 16
Björkström Tim 8 Officiell U21-landskamp (övriga) 72
Bååth-Sjöblom Anders 7 Allsvenskan 56
Catenacci Alberto 6 Superettan 24
Ceesay Joseph 4 Superettan 16
Ekdal Albin 8 Officiell A-landskamp (FIFA/UEFA) 144
Eriksson Andreas 1 Allsvenskan 8
Eskelinen William 7 Allsvenskan 56
Falkeborn Martin 8 Allsvenskan 64
Fors Victor 3 Superettan 12
Geökeres Viktor 5 Superettan 20
Guidetti John 6 Officiell A-landskamp (FIFA/UEFA) 108
Haglund Philip 8 Allsvenskan 64
Hammar Fredrik 5 Superettan 20
Hansson Niran 6 Officiell U21-landskamp (övriga) 54
Hellberg Seth 8 Allsvenskan 64
Johansson Nils-Eric 2 Officiell A-landskamp (övriga) 24
Kalermo Akseli 2 Superettan 8
Karlström Jesper 8 Officiell U21-landskamp (övriga) 72
Karroum Franco 6 Superettan 24
Lahne Jack 5 Superettan 20
Larson Karl 8 Allsvenskan 64
Lindfors Matias 3 Superettan 12
Lindner Joakim 8 Allsvenskan 64
Lindqvist Rasmus 3 Allsvenskan 24
Linnér Oskar 2 Allsvenskan 16
Lyyski Jani 3 Officiell A-landskamp (övriga) 36
Martinsson Ngouali Serge Junior 8 Officiell A-landskamp (FIFA/UEFA) 144
Montiel Diego 2 Allsvenskan 16
Nilsson Alexander 4 Allsvenskan 32
Nordfeldt Kristoffer 8 Officiell A-landskamp (övriga) 96
Ortmark Jacob 8 Allsvenskan 64
Rachidi Heradi 5 Superettan 20
Runnemo Joakim 4 Allsvenskan 32
Sabovic Besard 5 Allsvenskan 40
Sandberg-Magnusson Gustav 8 Allsvenskan 64
Silva Stefan 8 Allsvenskan 64
Sirelius Ian 8 Allsvenskan 64
Sparrdal Mantilla Philip 2 Allsvenskan 16
Spong Richard 5 Allsvenskan 40
Starfelt Carl 8 Allsvenskan 64
Starke Hedlund Sebastian 4 Officiell U21-landskamp (FIFA/UEFA) 40
Stensson Jacob 5 Superettan 20
Söderström Tim 5 Allsvenskan 40
Tibbling Simon 5 Officiell U21-landskamp (FIFA/UEFA) 50
Tranberg Robin 5 Allsvenskan 40
Une-Larsson Jacob 8 Officiell U21-landskamp (FIFA/UEFA) 80
Vaiho Tommi 5 Allsvenskan 40
Varmanen Tatu 7 Allsvenskan 56
Vecchia Stefano 8 Allsvenskan 64
Youssef Christer 4 Officiell U21-landskamp (övriga) 36
Zahui Aaron 5 Allsvenskan 40
Åman Ruben 8 Superettan 32
Åsbrink Pontus 8 Allsvenskan 64
Åstedt Robert 1 Allsvenskan 8
Summa 3316