Certifiering

Datum för möte: 18 januari 2018.

Representant SEF: Thomas Lyth.

Representant klubben: Joakim Nilsson.

Det är 2017 års verksamhet som redovisas. Ett besök genomfördes av SEF:s föreningsutvecklare Thomas Lyth som besökte föreningen och dess ansvarige för ungdomsakademi eller motsvarande.

Totalt antal poäng, totalt: 5310
A Föreningens mål med ungdomsverksamheten: 140 av 150 möjliga poäng

Vid certifieringsbesöket ska föreningen kunna presentera hur A1-A4 har förankrats hos spelare, ledare, föräldrar och övriga berörda.

A1. En skriftligt formulerad vision och målsättning/ar för fotbollsverksamheten 8-19 år, där målbeskrivningen även innehåller ett konkret, tidsbestämt och mätbart resultat av ungdomsverksamheten.
Finns och används

A2. En skriftligt formulerad grundläggande strategi och metod för att föreningen ska nå vision och mål enligt A1 ovan. Den ska bland annat innehålla föreningens spelidé och hur den används i de olika åldrarna.
Finns och används

A3. En skriftligt formulerad social värdegrund för verksamheten 8-19 år.
Finns och används

A4. En skriftligt formulerad vision och målsättning/ar för seniorverksamheten, där målbeskrivningen även innehåller ett konkret, tidsbestämt och mätbart resultat av ungdomsverksamheten i seniorverksamheten.

A5. Poäng ges för spelare som debuterat i seriespel under föregående år i föreningens A-lag och som varit i föreningen under minst ett år i åldern 15-19 år enligt följande.

B Spelarutveckling: 250 av 250 möjliga poäng
Vid certifieringsbesöket ska föreningen kunna presentera hur B1-B13 har förankrats hos spelare, ledare, föräldrar och övriga berörda.
Beskrivningarna i utbildningsplanen ska vara inriktad inte bara på vad träningen ska innehålla, utan även när och hur.
Gällande tränarens utbildning ges poäng då tränaren avslutat utbildning, endast påbörjad utbildning ger ej poäng.
B1. En utbildningsplan som ska innehålla en utförlig beskrivning hur den tekniska träningen har genomförts under föregående år i de olika åldrarna.
Ansvarig för innehållet ska vara en tränare utbildad på minst steg 3/advanced nivå. (max 25 p)
Finns och används

B2. En utbildningsplan som ska innehålla en utförlig beskrivning hur inlärning av spelförståelse och speluppfattning har genomförts under föregående år i de olika åldrarna. Ansvarig för innehållet ska vara en tränare utbildad på minst steg 3/advanced nivå (max 25 p)
Finns och används

B3. En utbildningsplan som ska innehålla en utförlig beskrivning hur den fysiska träningen har genomförts under föregående år i de olika åldrarna. Ansvarig för innehållet ska vara föreningens fysansvarige tränare. Ansvarig ska ha den utbildning som krävs för uppdraget. (max 15 p)
Finns och används

B4. En utbildningsplan som ska innehålla en utförlig beskrivning hur målvaktsträningen har genomförts under föregående år i de olika åldrarna. Ansvarig för innehållet ska vara föreningens ansvarige för målvaktsträning. Ansvarig ska ha den utbildning som krävs för uppdraget. (max 15 p)
Finns och används

B5. En utbildningsplan som ska innehålla en utförlig beskrivning hur det idrottspsykologiska/sociala/ mentala arbetet samt mall för och hur utvecklingssamtal har genomförts under föregående år i de olika åldrarna. (max 15 p)
Finns och används

B6. En utförlig beskrivning av det genomförda arbetet med medicinska stödet, rehabträning osv under föregående år. (max 15 p)
Finns och används

B7. En utbildningsplan som ska innehålla en utförlig beskrivning av antalet spelare per tränare vid respektive träningar för de olika åldrarna samt antal träningstimmar per träningsgrupp genomförda under föregående år. (max 15 p)

B8. En utbildningsplan som ska innehålla en utförlig beskrivning av hur föreningen arbetat med spelare som flyttas mellan de olika träningsgrupperna inklusive mellan ungdom och senior (under föregående år). (max 15 p)

Tävlingsverksamhet

(maximalt 110 poäng)
Finns och används

B9. En utbildningsplan som ska innehålla en utförlig beskrivning av föreningens policy för hur matchning av spelare genomförts under föregående år. (max 15p)

B10. Föreningen använder sig av gemensamt formulär som beskriver antal matchminuter per spelare och år i åldern 15-19 år. (max 20 p)

B11. Föreningen deltog under föregående år i de nationella serierna på ungdomsnivå (max 45 p)

B12. En skriftligt formulerad beskrivning på föreningens policy gällande internationella turneringar. (max 15 p)
Finns och används

B13. Föreningen har en utförlig åldersrelaterad beskrivning av övrig information/utbildning som föreningen erbjudit spelare från 15 år under föregående år. (max 15 p)

Kost och hälsa, Medicin, dopning, skador, rehab eller annat liknande ämne (5 p)
Kommunikation, media, sociala medier eller annat liknande ämne (5 p)
Ekonomi, juridik, avtal, försäkringar, agentverksamhet eller annat liknande ämne (5 p)

C Tränar- och ledarorganisation: 203 av 250 möjliga poäng
Tolkning av begreppet arbetstid: Tränare som har annan huvudarbetsgivare kan ha max 50% arbetstid i föreningen. Tränare som har föreningen som huvudarbetsgivare kan ha alla nivåer, dvs -25%, 26-50%, 51-75% och 76-100% i arbetstid. OBS! En person kan ha max 100 % arbetstid.
Tränare som har del av sin tjänst på grundskolan eller gymnasiet med träning av egna föreningens och andra föreningars spelare kan räknas in i underlaget för den totala arbetstiden.
Föreningen har personer i följande funktioner:
C1. En ansvarig person för föreningens ungdomsakademi 8-19 år. (max 27 p)
Namn på ansvarig: Mats Engqvist
Arbetstid: 76-100%

C2. Sportslig koordinator för lagen 8-15 år. Koordinatorns roll är att kvalitetssäkra att tränare följer föreningens uttalade föreningsidé i samverkan med ansvarig person för föreningens ungdoms-akademi. (max 27 p)
Namn på ansvarig: Joakim Nilsson
Utbildningsnivå: SvFF Bas Diplom
Tränarerfarenhet: 5-6 år
Arbetstid: 76-100%
Delsumma: 23

C3. Huvudansvarig tränare (Tipselittränare Junior) för föreningens lag i U-19 Allsvenskan eller div I (max 26 p)
Namn på ansvarig: Roland Larsson
Utbildningsnivå:
Tränarerfarenhet: 5-6 år
Arbetstid:
Delsumma: 26

C4. Huvudansvarig tränare (Tipselittränare pojk) för föreningens lag i U-17 Allsvenskan eller div I (max 26 p)
Namn på ansvarig: Robin Asterhed
Utbildningsnivå:
Tränarerfarenhet: 5-6 år
Arbetstid: 76-100%
Delsumma: 26

C5. Huvudansvarig tränare för föreningens 16 års trupp (max 16 p)
Namn på ansvarig: Jeffrey Aubynn
Utbildningsnivå:
Tränarerfarenhet: 3-4 år
Arbetstid: 26-50%
Delsumma: 14

C6.
Huvudansvarig tränare för föreningens 15 års trupp (max 16 p)
Delsumma: 14
Namn på ansvarig: Joel Kjetselberg
Utbildningsnivå:
Tränarerfarenhet:
Arbetstid: 26-50%

C7. Huvudansvarig tränare för föreningens 14 års trupp (max 16 p)
Delsumma: 16
Namn på ansvarig: Per-Ola Lindqvist
Utbildningsnivå:
Tränarerfarenhet:
Arbetstid: 26-50%

C8. Huvudansvarig tränare för föreningens 13 års trupp (max 16 p)
Delsumma: 8
Namn på ansvarig: Joakim Nilsson
Utbildningsnivå:
Tränarerfarenhet:
Arbetstid:

C9. Huvudansvarig tränare för föreningens 12 års trupp (max 16 p)
Delsumma: 16
Namn på ansvarig: Mikael Brandrup
Utbildningsnivå:
Tränarerfarenhet:
Arbetstid: 26-50%

C10 Huvudansvarig tränare för föreningens 11 års trupp (max 16 p).
C10 Delsumma: 11
C10 Namn på ansvarig: Andreas Wester
C10 Utbildningsnivå:
C10 Tränarerfarenhet:
C10 Arbetstid: 1-25%

C11. Huvudansvarig tränare för föreningens 10 års trupp (max 16 p)
Delsumma: 8
Namn på ansvarig: Lars Åström
Utbildningsnivå:
Tränarerfarenhet:
Arbetstid: 1-25%

C12. Huvudansvarig tränare för föreningens 9 års trupp (max 16 p)
Delsumma: 9
Namn på ansvarig: Jesper Rubin
Utbildningsnivå:
Tränarerfarenhet: 3-4 år
Arbetstid:

C13. Huvudansvarig tränare för föreningens 8 års trupp (max 16 p)
Delsumma: 8
Namn på ansvarig: Plaurent Rocci
Utbildningsnivå:
Tränarerfarenhet:
Arbetstid:

D Planer och lokaler: 95 av 110 möjliga poäng
D1. Föreningen har tillgång till fotbollsplaner för fotbollsträning så att verksamheten kan bedrivas enligt punkt A, B och C ovan, såväl sommartid som vintertid. (max 64 p)
Antal poäng: 59

D2. Föreningen har tillgång till lokal för rehabträning för spelare från 15 år året runt.
Finns och används

D3. Föreningen har tillgång till matcharena för lagen i junior- och pojkallsvenskan som uppfyller ett antal krav

D4. Föreningen har tillgång till lokaler där övrig klubbverksamhet inklusive teoripass med spelare, sammankomster och utbildningar kan bedrivas enligt punkt A, B och C ovan och detta finns utförligt dokumenterat
Finns och används

E Föreningens skolsamverkan: 80 av 80 möjliga poäng
E1. Föreningen har en utförlig skriftligt formulerad beskrivning av
– syftet med föreningens skolsamverkan med grund- och gymnasieskola samt
– föreningens syn på och stöd för spelarnas genomförande och avslutande av grundskola och gymnasium
Finns och används

E2. Grundskolan
Föreningen har ett skriftligt avtal med en av SvFF certifierad grundskola för fotbollsträning på skoltid (max 30 poäng)
Finns och används
Antal poäng: 30

E3. Gymnasieskolan (NIU)
Föreningen har ett skriftligt avtal med en av SvFF/RF certifierad elitfotbollsgymnasieskola (NIU) för fotbollsträning på skoltid (max 30 poäng)
Finns och används
Antal poäng: 30

F Föreningens samarbete med andra föreningar: 80 av 80 möjliga poäng
F1. Föreningen har en utförlig skriftligt formulerad beskrivning för hur ni som elitförening för kunskap vidare om spelarutveckling till icke-elitföreningar i närområdet.
Finns och används

F2. Föreningens genomförande av minst 6 årliga utbildningar för andra föreningar där målgruppen är spelare, tränare, ledare eller styrelse, varav en ska vara riktad mot målvaktsträning. (max 60 p). Utbildningen ska innehålla praktik och/eller teori.
Poäng ges enligt följande: 12 utbildningstillfällen x 5 poäng. Inga poäng ges på F1 om man inte har minst 30 poäng på F2 Föregående års utbildningar (plats/tid/vilka/syfte):
Antal poäng: 60

G Rekrytering av spelare och ledare: 60 av 80 möjliga poäng
G1. Föreningen har en tydlig skriftligt formulerad strategi om hur spelare upp till 19 år rekryteras till föreningen, vid vilken ålder rekryteringen sker samt om och i så fall vilka geografiska begränsningar som finns vid rekrytering i olika åldrar. (max 15 p)
Finns och används

G2. Föreningen har en utsedd rekryteringsansvarig för spelare upp till 19 år med en skriftlig arbetsbeskrivning. (max 25 p)
Namn på ansvarig: Mats Engqvist
Arbetstid: -25%

G3. Föreningen har en tydlig skriftligt formulerad strategi om hur tränare/ledare rekryteras till föreningen och vilka krav som ställs på dessa i form av t.ex. utbildningsnivå, tidigare erfarenhet som ledare och ev. spelarmeriter. Föreningen har också en dokumenterad idé och modell för hur ledare ska skolas in i föreningens arbetssätt. (max 15 p)
Finns och används

G4. Föreningen har en utsedd rekryteringsansvarig för tränare och ledare för lag upp till 19 år med en skriftlig arbetsbeskrivning samt en utförlig beskrivning av det befintliga arbetet med fortbildning och utvecklingsplan för tränare i föreningen. Ansvarig för innehållet är ansvarig person för föreningens ungdomsakademi. (max 25 p)
Namn på ansvarig: Mats Engqvist
Arbetstid som rekryteringsansvarig i % av en heltidsanställning (40 tim) oavsett anställningsgrad i föreningen: -50%

Totalt antal poäng A-G: 908 poäng
H Sportsliga resultat av ungdomsverksamheten: 3056 poäng
H1. Redovisa de spelare från er Akademi som debuterat och därmed officiellt registrerats för en match i Superettan/Allsvenskan/svenskt eller utländskt U-21 landslag/svenskt eller utländskt A-landslag.
Räkna den registrerade debut som ger flest poäng enligt uppställningen nedan i ”Redovisning av Elitspelare”.
Ta med den poäng varje år som spelaren är aktiv inom elitfotbollen oavsett vilken förening som spelaren representerat respektive år.
Spelaren måste vara aktiv på elitnivå under det år certifieringen avser för att räknas. Spelarens poäng räknas således enbart under de år spelaren registreras för minst en match i lägst Superettan eller motsvarande internationella nivå. Poängen multipliceras sedan med det antal år spelaren varit registrerad för er förening och tillhört Föreningens Akademi i åldrarna 12-19 år.
Spelaren ska ha tillhört och tränat med akademiverksamheten under minst ett år för att föreningen ska anses ha påverkat spelarens utveckling till elitspelare för att erhålla poäng. Inga poäng delas ut för spelare som rekryteras direkt tillföreningens A-lag/trupp även om spelaren är under 19 år. På detta område finns ingen maxpoäng utan är helt beroende av antal elitspelare som föreningen fostrat.
Efternamn Namn Antal år Matchtyp Poäng
Adrian Samuel 8 Allsvenskan 64
Ahmedhodzic Anel 5 Superettan 20
Andersson Mattias 5 Superettan 20
Asaad Rebin 7 Allsvenskan 56
Atajic Bahrudin 8 Allsvenskan 64
Bengtsson Rasmus 6 Officiell A-landskamp (övriga) 72
Bergqvist Teddy 7 Allsvenskan 56
Berntsson Billy 8 Allsvenskan 64
Blomqvist Alexander 8 Allsvenskan 64
Brannefalk Johan 8 Superettan 32
Brorsson Franz 6 Officiell A-landskamp (övriga) 72
Brorsson Freddie 6 Superettan 24
Cibicki Pawel 8 Officiell U21-landskamp (FIFA/UEFA) 80
Demir Erdin 7 Officiell A-landskamp (övriga) 84
Edqvist Adrian 2 Allsvenskan 16
Faour Zacharias 4 Allsvenskan 32
Fritzell Melvin 3 Superettan 12
Hadzikadunic Dennis 7 Allsvenskan 56
Halvadzic Mirza 4 Allsvenskan 32
Hammar Johan 5 Allsvenskan 40
Haynes Kristian 1 Allsvenskan 8
Helander Filip 5 Officiell A-landskamp (FIFA/UEFA) 90
Hümmet Denniz 7 Allsvenskan 56
Ibrahimovic Zlatan 7 Officiell A-landskamp (FIFA/UEFA) 126
Islamovic Dino 6 Allsvenskan 48
Jansson Pontus 5 Officiell A-landskamp (FIFA/UEFA) 90
Johansson Marko 7 Superettan 28
Johansson Piotr 5 Allsvenskan 40
Konate Pa 8 Officiell A-landskamp (övriga) 96
Kralj Anton 8 Superettan 32
Kroon Simon 7 Allsvenskan 56
Lawan Rawez 3 Allsvenskan 24
Lewicki Oscar 4 Officiell A-landskamp (FIFA/UEFA) 72
Mar Brynjarsson Aron 4 Officiell U21-landskamp (FIFA/UEFA) 40
Mehmeti Agon 8 Officiell A-landskamp (FIFA/UEFA) 144
Mitrovic Marko 5 Allsvenskan 40
Molins Guillermo 3 Officiell A-landskamp (övriga) 36
Murbäck Andreas 5 Superettan 20
Nazari Amin 8 Officiell U21-landskamp (FIFA/UEFA) 80
Nazari Omid 8 Officiell A-landskamp (övriga) 96
Nilsson Robin 4 Allsvenskan 32
Nilsson Alex 4 Allsvenskan 32
Palander Jacob 7 Superettan 28
Petrovic Petar 4 Allsvenskan 32
Pettersson Oscar 5 Allsvenskan 40
Pode Marcus 8 Officiell U21-landskamp (FIFA/UEFA) 80
Pärsson Erik 3 Superettan 12
Rakip Erdal 8 Officiell U21-landskamp (FIFA/UEFA) 80
Rexhepi Dardan 3 Officiell A-landskamp (övriga) 36
Rosenberg Marcus 8 Officiell A-landskamp (FIFA/UEFA) 144
Safari Behrang 4 Officiell A-landskamp (FIFA/UEFA) 72
Simovic Robin 8 Allsvenskan 64
Sliper Daniel 4 Allsvenskan 32
Sudic Jasmin 6 Officiell U21-landskamp (FIFA/UEFA) 60
Svanberg Mattias 5 Officiell U21-landskamp (FIFA/UEFA) 50
Vagic Pavle 6 Allsvenskan 48
Wernersson Victor 8 Superettan 32
Summa 3056