Certifiering

Datum för möte: 3 januari 2019.

Representant SEF: Thomas Lyth.

Representant klubben: José Salomon, akademiansvarig.

Det är 2018 års verksamhet som redovisas. Ett besök genomfördes av SEF:s föreningsutvecklare Thomas Lyth som besökte föreningen och dess ansvarige för ungdomsakademi eller motsvarande.

Totalt antal poäng, totalt: 1617
A Värdegrund och mål med akademin: 130 av 140 möjliga poäng
A1 Värdegrund. En skriftligt formulerad värdegrund inkl handlingsplan och åtgärdsplan för verksamheten 8-19 år.
Finns och används

A2.1 Vision och mål. En skriftligt formulerad vision och mål för verksamheten 8-19 år.
Finns och används

A2.2. Beskrivning som innehåller konkreta, tidsbestämda och mätbara mål inom verksamheten 8-19 år
Finns och används

A3.1 Strategi och metod. En skriftligt formulerad grundläggande strategi och metod för hur klubben ska nå vision och mål enligt A2 ovan.
Finns och används

A3.2. Beskrivningen av klubbens spelidé och hur den används i de olika åldrarna.
Finns och används

A4 Samverkan mellan A-lags och ungdomsverksamhet. En skriftlig beskrivning över hur samverkan genomförs mellan A-lags- och ungdomsverksamhet.
Finns och används

A4.2. Dokumentation av vad som har gjorts under året.
Finns ej

A5 Mål för ungdomsverksamheten i A-lagsverksamheten. En skriftlig beskrivning som innehåller ett konkret, tidsbestämt och mätbart mål av ungdomsverksamheten i A-lagsverksamheten.
Finns och används

A6 Förankring av klubbens vision och mål. En skriftlig beskrivning över hur A2-A5 konkret förankrats hos klubbens medlemmar, spelare, tränare, ledare och föräldrar.
Finns och används

A7 Spelare från akademin som debuterat i klubbens A-lag. Poäng ges för spelare som debuterat i seriespel under året i klubbens A-lag och som varit i klubbens akademi under minst ett år i åldern 15-19 år.
Antal spelare: Tre spelare eller fler

B Spelarutbildning: 330 av 365 möjliga poäng
Tränings- och tävlingsverksamhet samt information/utbildning för spelare
Beskrivningarna i utbildningsplanerna ska vara inriktad inte bara på vad träningen ska innehålla, utan även varför, när och hur.

 

B1. Utbildningsplanen skall omfatta en utförlig beskrivning för varje aktuell åldersgrupp av hur träningsverksamheten ska bedrivas i sin helhet. Varje del; teknisk färdighetsträning – spelförståelse – fysisk träning, ska integreras i den spelbaserad träningen och utgå från just spelet på ett sätt som är matchlikt och spelbaserat. I de fall där delar av träningen skall genomföras i separata delar, såsom särskild färdighetsträning eller särskild fysisk träning, skall detta motiveras och framgå av beskrivningen i utbildningsplanen.
Finns och används

B2 Målvakträning. Utbildningsplanen skall innehålla en utförlig beskrivning av hur målvaktsträningen har genomförts och integrerats i lagets träning, samt även eventuell specialträning för målvakterna i respektive åldersgrupp.
Finns och används

B3.1 Fotbollens ledarskap/fotbollspsykologi/sociala insatser. Utbildningsplanen skall innehålla utförlig beskrivning av hur arbetet med fotbollspsykologi samt socialt arbete har genomförts samt motiveringar till respektive insatser. Detta inkluderar utformningen av mall för utvecklingssamtal/IUP.
Finns ej

B3.2. Redovisning av genomförda utvecklingssamtal, från 15 år. Redovisningen ska innehålla: spelarens namn, datum, föreningens person, andra deltagare.
Finns och används

B4 Medicinska stödet och rehabträning. En utförlig beskrivning av klubbens arbete med det medicinska stödet och rehabträning under året i de olika åldrarna.
Finns och används

B5 Trupper, träningstimmar, antal matcher, tränartäthet. Sammanställning över truppstorlekar och träningstimmar i respektive åldersgrupp inklusive totalt antal träningstimmar under åren 8-19, målsättning för antal matcher/spelare/år samt antal tränare/åldersgrupp.
Finns och används

B6.1 Uppflyttning av spelare i träning. En utbildningsplan som ska innehålla en utförlig beskrivning av hur klubben arbetar med spelare som flyttas mellan de olika träningsgrupperna inklusive mellan ungdom och senior.
Finns och används

B6.2. Redovisning av vilka spelare som permanent flyttats upp i träning under året.

B7 Beskrivning av under året genomförd verksamhet. Skriftlig redovisning av respektive åldersgrupps ansvarige tränare av under året genomfört arbete i enlighet med klubbens spelarutbildningsplaner samt eventuella förslag till utvecklingsområden.
P10: Francisco Carrasco
P11: Philip Berglund
P12: Mattias Weman
P13: Andrea Montino
P14: Stefan Segerfalk
P15: José Salomon
P16: Calle Svensson
P17: Amir Azrafshan
P19: Tayfun Aitekin

B8.1 Matchning av spelare. En utbildningsplan som ska innehålla en utförlig beskrivning av klubbens policy för hur matchning av spelare ska genomföras.
Finns och används

B8.2. Redovisning av vilka spelare som flyttats upp i kontinuerlig matchning under året.
Finns och används

B9 Seriespel U16-U21/reservlag senior. Klubben deltog under föregående år i följande seriespel
B9 Deltagande i serier:
Folksam U-21
U-19 Allsvenskan
U-17 Allsvenskan
U-16

B10 Sammanställning av speltid. Klubben använder sig av gemensamt formulär som beskriver antal matchminuter per spelare/år i åldern 15–19 år.
B10 Sammanställning av speltid:
A/U-21
U-19
U-17
U-16
U-15

B11 Filmning av matcher. Skriftlig redovisning över organisation för filmning och analys samt hur klubben jobbar med det i praktiken.
:
U-19
U-17
U-16
U-15

B12 Internationella matcher. En skriftligt formulerad beskrivning av klubbens policy gällande internationella matcher.
Finns och används

B12.2. Förteckning över de matcher de olika lagen U15-U19 år deltog i under föregående år.
Internationella matcher:
U-17
U-16
U-15

B13 Spelarrekrytering. Klubben har en tydlig skriftligt formulerad policy/strategi om hur spelare upp till 19 år rekryteras till föreningen, vid vilken ålder rekryteringen sker samt om och i så fall vilka geografiska begränsningar som finns vid rekrytering i olika åldrar.
Finns och används

B14 Övrig information och utbildning. En skriftligt åldersrelaterad formulerad beskrivning av övrig information/utbildning som klubben erbjuder spelare 15–19 år samt spelarnas ledare och föräldrar under året.
Inom varje grupp ska samtliga ämnen behandlas.
B14 Övrig information och utbildning:
Kost, hälsa, medicin, skador och rehab
Ekonomi, avtal, försäkringar, agentverksamhet
Matchfixning/Spelberoende

C Tränar- och ledarorganisation: 388 av 735 möjliga poäng

Sammanställning av anställd personals utbildningsnivå, erfarenhet och anställningsform samt deltagande i utbildning/fortbildning och övriga sammankomster.

Tolkning av begreppen arbetstid och utbildning:
Tränare som har annan huvudarbetsgivare kan ha max 50% arbetstid i klubben. Tränare som har klubben som huvudarbetsgivare kan ha alla nivåer, 76–100%, 51–75%, 26-50%, 1-25% i arbetstid. Om tränaren har del av sin tjänst på grundskolan eller gymnasiet med träning av egna klubbens och andra klubbars spelare kan den tiden räknas in i underlaget för den totala arbetstiden. OBS! En person kan ha max 100 % arbetstid.
Poäng för utbildning ges då utbildningen är avslutad och tränaren godkänd.

C1-C21

Kvalitetsredovisning

Klubben ska vid certifieringsbesöket uppvisa förteckning över ledare/tränare som har klubben som huvudarbetsgivare.
Klubbar som erhåller 100 000 eller mer skall till SEF intyga att hela beloppet används till lön för Tipselittränare.

C1. Akademichef. En administrativt ansvarig person för klubbens ungdomsakademi 8–19 år.
Namn på ansvarig: José Salomon
Antal år som akademichef: 3-4 år
Arbetstid: 76-100%
Genomgått akademichefsutbildning Ja
Deltagit vid samtliga möten med akademichefer under året. Nej

C2. Utvecklingschef. En sportsligt ansvarig person för klubbens ungdomsakademi 8-19 år.
Namn på ansvarig: Babar Rehman
Utbildningsnivå: UEFA Pro/UEFA Youth Elite
Tränarerfarenhet: 7 eller fler år
Arbetstid: 26-50%
Delsumma: 35
Deltagit i årets fortbildning anordnad av SEF Nej
Utfört utvecklingsproject Nej

C3. Ansvarig tränare för klubbens U19-lag
Namn på ansvarig: Tayfun Aitekin
Utbildningsnivå: UEFA A
Tränarerfarenhet: 5-6 år
Arbetstid: 26-50%
Delsumma: 16
Deltagit i årets fortbildning anordnad av SEF Nej

C4. Ansvarig tränare för klubbens U-17 lag
Namn på ansvarig: Amir Azrafshan
Utbildningsnivå: UEFA Pro/UEFA Youth Elite
Tränarerfarenhet: 5-6 år
Arbetstid: 26-50%
Delsumma: 20
Deltagit i årets fortbildning anordnad av SEF Nej

C5. Ansvarig tränare för klubbens 16-års trupp
Namn på ansvarig: Calle Svensson
Utbildningsnivå: UEFA A
Tränarerfarenhet: 7 eller fler år
Arbetstid: 26-50%
Delsumma: 27
Deltagit i årets fortbildning anordnad av SEF Ja

C6.  Ansvarig tränare för klubbens 15-års trupp
Delsumma: 22
Namn på ansvarig: José Salomon
Utbildningsnivå: UEFA A
Tränarerfarenhet: 7 eller fler år
Arbetstid: 1-25%

C7. Ansvarig tränare för klubbens 15-års trupp
Delsumma: 25
Namn på ansvarig: Stefan Segerfalk
Utbildningsnivå: UEFA B
Tränarerfarenhet: 7 eller fler år
Arbetstid: 26-50%

C8. Ansvarig tränare för klubbens 13-års trupp
Delsumma: 17
Namn på ansvarig: Andrea Montino
Utbildningsnivå: SvFF A Ungdom
Tränarerfarenhet: 3-4 år
Arbetstid: 26-50%

C9. Ansvarig tränare för klubbens 12-års trupp
Delsumma: 20
Namn på ansvarig: Mattias Wennman
Utbildningsnivå: SvFF A Ungdom
Tränarerfarenhet: 5-6 år
Arbetstid: 26-50%

C10. Ansvarig tränare för klubbens 11-års trupp
Delsumma: 27
Namn på ansvarig: Philip Berglund
Utbildningsnivå: SvFF B Ungdom
Tränarerfarenhet: 3-4 år
Arbetstid: 76-100%

C11. Ansvarig tränare för klubbens 10-års trupp
Delsumma: 17
Namn på ansvarig: Francisco Carrasco
Utbildningsnivå: C
Tränarerfarenhet: 3-4 år
Arbetstid: 26-50%

C12. Ansvarig tränare för klubbens 9-års trupp
Utbildningsnivå:
Tränarerfarenhet: 1-2 år
Arbetstid:

C13. Ansvarig tränare för klubbens 8-års trupp
Utbildningsnivå:
Tränarerfarenhet: 1-2 år
Arbetstid:

C14. Ansvarig tränare för klubbens fysträning i åldern 8-19 år
Deltagit i årets fortbildning Nej
Namn på ansvarig: Thomas Ek
Utbildningsnivå: Annan relevant utbildning
Tränarerfarenhet: 5-6 år
Arbetstid: 26-50%
Delsumma: 15

C15.  Ansvarig tränare för klubbens målvaktsträning i åldern 8-19 år
Deltagit i årets fortbildning Nej
Namn på ansvarig: Milos Petkovic
Utbildningsnivå: Målvakt A
Tränarerfarenhet: 7 eller fler år
Arbetstid: 26-50%
Delsumma: 25

C16. Ansvarig videoanalytiker för lag/spelare i åldern 8-19 år
Deltagit i årets fortbildning Nej
Namn på ansvarig: Nahom Gidhey
Utbildningsnivå: UEFA A
Tränarerfarenhet: 7 eller fler år
Arbetstid: 1-25%
Delsumma: 19

C17. Ansvarig terapeut (sjukgymnast, naprapat, kiropraktor) för klubbens spelare i åldern 8–19 år
Namn på ansvarig: Teferi Tedla
Utbildningsnivå: Leg. Fysioterapeut
Arbetstid: 26-50%
Delsumma: 17

C18. Ansvarig för fotbollspsykologi och sociala insatser för lag/spelare i åldern 8–19 år
Kandidatexamen idrottspsykologi el. motsvarande (10 p) Nej
Tränarerfarenhet: 1-2 år
Arbetstid:

C19. Värdegrundsansvarig
Namn på ansvarig: Jonas Sjöland
Tränarerfarenhet: 7 eller fler år
Arbetstid: 1-25%
Delsumma: 12

C20. Rekryteringsansvarig för spelare upp till 19 år
Namn på ansvarig: José Salomon
Utbildningsnivå: UEFA A
Tränarerfarenhet: 7 eller fler år
Arbetstid: 1-25%
Delsumma: 19

C21. Rekryteringsansvarig för tränare/ledare. Klubben har en tydlig skriftligt formulerad strategi om hur tränare/ledare rekryteras till klubben och vilka krav som ställs på dessa i form av t.ex. utbildningsnivå, tidigare erfarenhet som ledare och ev. spelarmeriter. Klubben har också en dokumenterad idé och modell för hur ledare ska skolas in i föreningens arbetssätt.
Finns och används
Namn på ansvarig: José Salomon
Delsumma: 30

C21.2.
Klubben har en tydlig skriftligt formulerad strategi om hur tränare/ledare rekryteras till klubben och vilka krav som ställs på dessa i form av t.ex. utbildningsnivå, tidigare erfarenhet som ledare och ev. spelarmeriter. Klubben har också en dokumenterad idé och modell för hur ledare ska skolas in i föreningens arbetssätt.
Finns och används

C21.3. Genomförda och dokumenterade utvecklingssamtal med huvudansvariga tränare i de olika åldersgrupperna.
Finns och används

D Träningsfaciliteter: 68 av 90 möjliga poäng

Fotbollsplaner

D1. Klubben har tillgång till fotbollsplaner för fotbollsträning så att verksamheten kan bedrivas enligt punkt A, B och C ovan, såväl sommartid som vintertid. Maximala poäng: 64p
Antal poäng: 42

D2. Klubben har tillgång till lokal för rehabträning för spelare från 15 år året runt.
Finns och används

D3. Klubben har tillgång till matcharena för lagen i U-19, U-17 och U-16 som uppfyller ett antal krav. Krav: storlek plan (min 105x65m), matchklocka, speaker, enkelt matchprogram, omklädningsrum i anslutning planen, enkel servering, läktare. Klubben skall uppfylla minst fyra av ovanstående krav för att erhålla poäng.
U16 Finns och används
U17 Finns och används
U19 Finns och används

E Klubbens skolsamverkan: 38 av 105 möjliga poäng
E1 Syfte och stöd för fotboll i skolan. Klubben har en utförlig skriftligt formulerad beskrivning av:
– syftet med klubbens skolsamverkan med grund- och gymnasieskola samt
– klubbens syn på och stöd för spelarnas genomförande och avslutande av grundskola och gymnasium
Finns och används

E2 Grundskolan. Klubben har spelare som går på en av grundskola certifierad enligt SvFF:s kriterier för fotbollsträning i skolan.
Poäng ges enligt följande:
En poäng per 5 spelare oavsett klubbtillhörighet som får träning av klubben samt en poäng per fem egna spelare som får träning på certifierad skola. Två poäng per 5 spelare som får träning av den egna klubbens tränare.
Finns och används
E2 Antal poäng: 2

E3 Genomförd grundskoleutbildning. Poäng för varje spelare i klubben som efter genomförd grundskoleutbildning uppnått behörighet till gymnasiet. 1 poäng per spelare.
Finns och används
E3 Antal poäng: 1

E4 Gymnasieskolan (NIU). Klubben har spelare som går på en av SvFF/RF certifierad elitfotbollsgymnasieskola (NIU) för fotbollsträning i skolan.
Poäng ges enligt följande:
En poäng per spelare som går på NIU, oavsett om instruktören är från den egna klubben eller inte, två poäng per spelare på NIU där instruktören är från den egna klubben. Detta gäller sammantaget i de tre åldersgrupperna oavsett 3- eller 4 årig kurs.
Finns och används
E4 Antal poäng: 20

E5 Genomförd gymnasieutbildning. Poäng för varje spelare som genomfört gymnasieskolan med gymnasieexamen och tillhört klubben i minst 4 terminer. 2 poäng för varje spelare.
E5 Antal poäng: 10

F Klubbens samarbete med andra klubbar: 65 av 65 möjliga poäng
F1 Policy för samarbete med klubbar. Klubben har en utförlig skriftligt formulerad beskrivning för hur klubben för kunskap vidare om spelarutveckling till andra klubbar i närområdet.
Finns och används

F2 Genomförda utbildningar i andra klubbar. Klubbens redovisning av max 20 årliga fortbildningar för andra klubbar där målgruppen är spelare, tränare, ledare eller styrelse. (maximalt 60 p). Utbildningen ska innehålla praktik och/eller teori. Poäng ges enligt följande: 20 fortbildningstillfällen x 1-5 poäng. Inga poäng ges på F1 om man inte har minst 5 poäng på F2. Kvalitetsredovisning Redovisa klubb, målgrupp, deltagare, innehåll program, teori och/eller praktik på genomförd fortbildning. Använd Kvalitetsredovisningsdokumentet. Detta redovisas och diskuteras vid klubbesöket.
F2 Antal poäng: 60
F2 Tränarerfarenhet:
Fortbildning 1
Fortbildning 2
Fortbildning 3
Fortbildning 4
Fortbildning 5
Fortbildning 6
Fortbildning 7
Fortbildning 8
Fortbildning 9
Fortbildning 10
Fortbildning 11
Fortbildning 12
Fortbildning 13
Fortbildning 14
Fortbildning 15
Fortbildning 16
Fortbildning 17
Fortbildning 18
Fortbildning 19
Fortbildning 20

Totalt antal poäng A-F: 1019 poäng
G Sportsliga resultat av akademin: 704 poäng
G1. Redovisning av de spelare från er Akademi som debuterat och därmed officiellt registrerats
för en match i Allsvenskan/Superettan/Division 1 eller svenskt alternativt utländskt A-landslag/
U21-landslag. Spelaren måste ha deltagit i match i Allsvenskan, Superettan eller motsvarande internationella nivå under året för att räknas. För Division 1 räknas enbart spel i Sverige.
Räkna den registrerade debut som ger flest poäng enligt uppställningen nedan i ”Redovisning av Elitspelare”.
Poängen multipliceras sedan med det antal år spelaren varit registrerad för er klubb och tillhört klubbens akademi i åldrarna 12-19 år.
Spelaren ska ha tillhört och tränat med akademiverksamheten under minst ett år för att klubben
ska anses ha påverkat spelarens utveckling till elitspelare för att erhålla poäng.
Inga poäng delas ut för spelare som rekryteras direkt till föreningens A-lag/trupp även om spelaren
är under 19 år.   På detta område finns ingen maxpoäng utan är helt beroende av antal elitspelare som klubben
fostrat.
Efternamn Förnamn Antal år Matchtyp Poäng
Ali Ferid 6 Allsvenskan 48
Björnström Axel 2 Allsvenskan 16
Eddahri Omar 1 Allsvenskan 8
Goitom Henok 8 Officiell A-landskamp (FIFA/UEFA) 144
Holm Robin 2 Allsvenskan 16
Jacobsson Jens 8 Division 1 16
Kabran Kevin 4 Allsvenskan 32
Milosevic Alexander 7 Officiell A-landskamp (FIFA/UEFA) 126
Mutumba Martin 2 Division 1 4
Nassar Salim 8 Allsvenskan 64
Nouri Brwa 2 Europa League gruppspel för svensk klubb 30
Sahui Aaron 4 Allsvenskan 32
Tahirovic Adi 3 Superettan 12
Zatara Imad 8 Officiell A-landskamp (FIFA/UEFA) 144
Zlotnik David 3 Superettan 12
Summa 704