Certifiering

Tipselitakademier 2019

Det är 2019 års som redovisas. 62 föreningsbesök gjordes under perioden november 2019 till december 2019. SEF:s föreningsutvecklare Thomas Lyth, Thomas Westerberg, Hans Lindbom, Lars Jacobsson, Kjell Andersson och Stefan Lundin besökte klubbarna och klubbarnas ansvarige för ungdomsakademi eller motsvarande.

Bakgrund
Tipselit är ett långsiktigt samarbete mellan Svenska Spel och Svensk Elitfotboll där Svensk Elitfotboll har projektledarrollen. Från starten 1992 riktades stödet till elitklubbarnas juniortränare. Från 2010, med idéer från Elitprojektet, är inriktningen klubbens verksamhet för spelare 8-19 år. Det övergripande målet med samarbetet är att skapa framtida elitspelare till våra elitklubbar. Sedan 2014 har även klubbar utanför SEF erbjudits deltagande och totalt deltar för närvarande ca 60 klubbar i nätverket.

Denna version är slutversionen av ett förändrings- och utvecklingsarbete av certifieringsmodellen.
Arbetet har pågått i flera år med två arbetsgrupper med mellanliggande Akademichefskonferenser.
Ett syfte med processen har varit att förtydliga kraven för deltagande i nätverket. Ett annat syfte har varit att anpassa ämnesområdena och dess frågor till nutid och den utveckling som sker inom den elitförberedande fotbollen.
En viktig princip för förändringar i Certifieringsmodellen är att den skall analyseras och förankras i akademichefsgruppen. Certifieringen skall anses vara ett levande dokument och ständigt utstå ett ifrågasättande och utvärdering.

Processmål
Processmålen med Certifieringen är att:
– kvalitetssäkra deltagande klubbars arbete med spelarutbildning i åldern 8-19 år
– identifiera klubbarnas egna utvecklingsområden
– stödja och i dialog medverka till klubbarnas eget utvecklingsarbete
– skapa en stimulerande manual för de deltagande klubbarna
– skapa tydlighet gentemot styrelse, sponsorer, spelare, föräldrar, andra klubbar, kommun etc.
– underlätta för klubben att identifiera sin roll inom den svenska fotbollen
– framhålla spelar- och ledarutbildning som de viktigaste faktorerna
– höja kvaliteten på spelarutbildningen i ett internationellt perspektiv

.

Verksamhetsområden Antal frågor Maximal poäng
A Värdegrund och mål med Akademin 7 140
B Spelarutbildning 14 365
C Ledarorganisation 21 735
D Faciliteter 3 90
E Skolsamverkan 5 105
F Samarbete andra klubbar 2 65
Totalt A-F 52 1500
G Sportsliga resultat av Akademin
Totalt A-G

                                                
Områden A-F, inklusive Värdegrund, kan betecknas som en processdel med 52 frågor och kan ge maximalt 1500 poäng.
Området G däremot kan betecknas som en resultatdel och har inget poängtak utan är avhängigt hur många av de spelare som tillhört klubben i minst ett år i åldrarna 12-19 år och som debuterat i elitsammanhang och fortfarande är aktiva på elitnivå, dvs landslag, Allsvenskan, Superettan eller motsvarande nivå utomlands samt Division 1 i Sverige.

Klubben ska ha minst 600 poäng på A-F för att bli certifierad som Tipselitakademi.
Utifrån det antal poäng som klubben uppnår erhåller klubben stjärnor enligt följande nivågruppering.

 

Nivå och stjärnor Poäng
Tipselit Akademi/En stjärna    600 poäng eller mer
Tipselit Akademi /Två stjärnor    900 poäng eller mer
Tipselit Akademi /Tre stjärnor 1 200 poäng eller mer
Tipselit Akademi/Fyra stjärnor 1 800 poäng eller mer
Tipselit Akademi /Fem stjärnor 2 500 poäng eller mer

                                                                       
Avsikten med en låg ingångspoäng (600 på A-F) är att uppmuntra klubbar till deltagande.
Observera att om klubben inte når 600 poäng på A-F erhåller den inte någon stjärna och är därmed inte en Tipselitakademi. Men klubben kan kvarstå i nätverket.

 

Nya deltagande klubbar
Alla klubbar i SEF och Division 1 skall erbjudas deltagande förutsatt att klubben har en fungerande ungdomsverksamhet.

Alla nyinbjudna klubbar som inte nyligen varit medlemmar erbjuds omgående ett förberedande Certifieringsbesök och därmed info kring krav för att delta efterföljande år.
Division II klubbar med god kvalitet och som uppfyller grundkraven KAN erbjudas deltagande.

– övriga klubbar från div II och nedåt kan erbjudas Certifieringsbesök, i mån av tid för Certifierare.

– efter besöket kan klubben erbjudas deltagande.
– dessa klubbar betalar arvode, resa och eventuellt övernattning för Certifieraren.
Alla deltagande klubbar i nätverket förväntas ha eller ämnar utveckla en akademiverksamhet.

Grundkrav för deltagande
Klubben visar upp en ambitiös inriktning vad beträffar utbildningsarbete med unga spelare.

Klubbens representanter deltar i fortbildningar och andra möten inom ramen för projektet.

Klubben är aktiv i Certifieringsprocessen och lämnar in önskade dokument i tid.

Klubben klarar andra året i nätverket av grundkraven och har minst 600 poäng.

I klubbens akademi skall det finnas minst:

– ett U21/reservlag eller P19 lag.

– ett P17 eller P16 lag.

– verksamhet med lag i åldern 8-15 år.

 

Ett alternativ är att ha ett tydligt samarbetsavtal med annan klubb.

Då skall både Akademiklubben och samarbetsklubben delta i Certifieringsprocessen och vara med i mötet med Certifieraren.
Samarbetsklubben fyller i den del av dokumenten som klubben ansvarar för.

Avtalet med samarbetsklubb skall innehålla en tydlig verksamhetsbeskrivning, beskrivning av aktiviteter och utbildningsplan över tävlingar/träningar för spelare och tränare.
Den skall också innehålla underskrifter från respektive klubbs styrelseordförande.

Tidsplan för genomförande av förbättringsåtgärder sker i samförstånd med respektive Certifierare.
Samarbetsavtalet skall vara klart senast i december innan aktuellt år för certifiering.

TIDIGARE ÅR
Certifieringen 2016
Certifieringen 2017
Certifieringen 2018