Om Tipselit

Utbildningsprojekt på flera plan

Tipselit är ett samarbetsprojekt mellan Föreningen Svensk Elitfotboll, Elitfotboll Dam och Svenska Spel, fotbollens huvudsponsor, med syfte att utveckla svensk elitfotboll. Detta görs genom målmedveten satsning på unga talanger.

Varje år bidrar Svenska Spel med 12 miljoner kronor till svensk ungdomsfotboll. Pengar som Svensk Elitfotboll fördelar ut enligt ett certifieringssystem bland de deltagande 58 klubbarna.

Vad innebär Tipselitprogrammet?
Föreningen får möjlighet att förstärka sin talangutveckling genom att anställa kvalificerade tränare för sitt utvecklingslag. Tanken är att talangerna ska få en elitinriktad fotbollsutbildning av i första hand heltidsanställd tränare. Syftet är att trygga svensk fotboll för framtiden.

Projektet säger vidare att man har ansvar för att spelare och tränare har goda träningsmöjligheter och att man tar ett socialt ansvar för att talangerna får en civil utbildning i form av studier eller yrkesutbildning. Även damlagen i de två högsta serierna får del av Tipselitstödet.

Tipselit innebär i korthet ett ekonomiskt tränar- och utbildningsbidrag av varierande storlek. Svenska Spel står för pengarna medan Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF), Svenska Fotbollförbundet och Elitfotboll Dam (EFD) administrerar projektet. Kriterierna för att kunna vara med har tagits fram gemensamt.

Pojk- och flickprojektet skiljer sig i hur de är upplagda och bedrivs. Pojkprojektet sker mestadels i de allsvenska och superettanklubbarna, medan flickutbildningen bedrivs mer form av läger och utbildningsträffar.

Vad kan man göra för att få mer utväxling av projektet?
Svensk Elitfotboll har utformat en särskild bonus för klubbarna i Superettan vars syfte är att premiera de som matchar sina unga spelare mest och Svenska Spel gör likadant för klubbarna i Division 1.

Hur många elitspelare i Allsvenskan och Superettan passerar inte genom Tipselit?
Om vi förutsätter att varje lag i Allsvenskan och Superettan har 25 spelare i sin trupp så har vi 800 spelare på elitnivå i dag. 460 av dessa kommer från Tipselit, 226 i Allsvenskan och 234 i Superettan. Det gör att grovt räknat så har 340 stycken elitspelare, 42.5%, en annan bakgrund än Tipselit.